Keuken

Een bakkie troost of een bakkie pleur: eten en drinken kunnen veel troost brengen en spelen daarom een belangrijke rol bij uitvaarten. Een plakje cake is een must voor hedendaagse uitvaarten.

In de negentiende eeuw ontstaat het gebruik om een rouwservies te gebruiken tijdens de rouw. De serviezen zijn een kostbaar familie- bezit. Zodoende maken meerdere familieleden gebruik van het servies tijdens de rouwperiode, die wel een jaar kan duren.

Collectie Museum Rotterdam, inv. nr. 76289-2