Beeld van Pim Fortuyn

Op 6 mei 2002 schokt de moord op politicus Pim Fortuyn heel Nederland. Op de dagen die volgen, staan tegenstanders en voorstanders van de politicus stil bij de brute moord. Het afscheid van Fortuyn is ook een uiting van verzet tegen het politieke establishment. Als de lijkwagen van Rotterdam naar Driehuis rijdt, waar de kist wordt bijgezet in een familiegraf, stellen toeschouwers zich op langs de snelweg. De toeschouwers applaudisseren en werpen bloemen op de witte lijkwagen. ’s Avonds vinden op verschillende plekken stille tochten plaats. Zulke uitingen van collectieve rouw zijn voor het eerst te zien na de dood van de verongelukte Britse prinses Diana in 1997.

Na zijn dood leggen mensen voorwerpen neer bij de onheilsplek, bij zijn graf en bij zijn huis. Er ontstaat een zee van stropdassen, bloemen, knuffelberen, wijnflessen, sigaren, Nederlandse vlaggen, brieven, knutselwerken en boeken.

Bruikleen van dhr. Harry Mens