Bombardement van Nijmegen

Bidprentjes, parfumflesje, slachtofferlijst

Op 22 februari 1944 komen bijna 800 burgers om bij een bombardement op Nijmegen. Omdat het primaire doel (een vliegtuigenfabriek in Duitsland) niet kan worden bereikt, wordt Nijmegen als ‘gelegenheidsdoel’ uitgekozen. De bidprentjes en de slachtofferlijst getuigen van de grote aantallen slachtoffers. Een parfumflesje is bewaard uit de puinhoppen die de bommen achterlieten.

Collectie Vrijheidsmuseum, Groesbeek