Stahlhelm

Hohenzollern-prinsen tijdens een mars van de Stahlhelm in Berlijn, 1932

De eerste rij, van links naar rechts: Eitel Friedrich, August Wilhelm, Oskar en Wilhelm, de oudste zoon van de kroonprins.

SZ Photo/Süddeutsche Zeitung Photo

Na de Eerste Wereldoorlog worden in Duitsland veteranenverenigingen van verschillende politieke kleur opgericht. Eén van de grootste verenigingen is de Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, een overkoepelende, paramilitaire veteranenorganisatie. Joodse oorlogsveteranen mogen geen lid worden.

De leden van de Stahlhelm zijn fel anti-republikeins, nationalistisch en monarchistisch. Zij strijden tegen alles wat links en pacifistisch is. De ‘dolkstootlegende’ wordt binnen de vereniging gekoesterd: doordat socialisten, communisten, republikeinen en Joden in 1918 aan het thuisfront een revolutie hebben ontketend, is het ongeslagen Duitse leger in de rug aangevallen. De leden van de Stahlhelm verschijnen in het oude keizerlijke uniform of Stahlhelm-tenue op straat en bij parades, om uitdrukking te geven aan hun opvatting dat de strijd ook na 1918 doorgaat.

In 1930 heeft de Stahlhelm een half miljoen leden, onder wie zoons en kleinzoons van ex-keizer Wilhelm II. Na Hitlers machtsovername wordt de Stahlhelm ondergebracht bij de Sturmabteilung (SA), totdat deze in 1935 wordt ontbonden.

Ex-kroonprins Wilhelm en leider van de Stahlhelm Franz Seldte inspecteren de vaandeldragers tijdens een dag van de Stahlhelm in Wittenberg op 14 mei 1933

Bundesarchiv, Bild 102-14606/ Fotograaf: Georg Pahl

Poster voor de 10de Reichsfrontsoldatentag in München op 1 & 2 juni 1929

Vanaf 1920 organiseert de Stahlhelm jaarlijks een Reichsfrontsoldatentag.
Voor de massabijeenkomst in 1929 reizen meer dan 100.000 deelnemers naar München.

Münchner Stadtmuseum

Rijkskanselier Adolf Hitler houdt een toespraak tijdens een bijeenkomst van de Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, in Hannover, september 1933

Rechts van Hitler staan vice-kanselier Franz von Papen en kroonprins Wilhelm.

Süddeutsche Zeitung Photo

Vlag van de Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten

Collectie Braunschweigisches Landesmuseum

‘Ik geloof dat ik daarmee twee miljoen stemmen voor Hitler heb gewonnen onder mijn kameraden bij de Stahlhelm en de Duitse nationalisten in het algemeen.’
Kroonprins Wilhelm, 20 juni 1934