Uitvaart Wilhelm II

Op 4 juni 1941 overlijdt de 82-jarige Wilhelm II in zijn rustkamer in Huis Doorn. Vijf dagen later wordt Wilhelm II bijgezet in deze kapel. Pas na Wilhelms bijzetting wordt begonnen met de bouw van het mausoleum, ten noorden van het huis. Precies een jaar na zijn overlijden is het mausoleum gereed en vindt Wilhelm II daar zijn laatste rustplaats.

Op 25 december 1933 legt Wilhelm in zijn testament vast dat hij in het park van Huis Doorn bijgezet wil worden als de monarchie op het moment van zijn overlijden (nog) niet is hersteld. Ook laat hij testamentair vastleggen dat hij een sobere uitvaart wenst, zonder afgevaardigden uit Duitsland, zonder hakenkruisvlaggen en zonder kransen.

De film in de kapel laat zien dat deze laatste wens niet helemaal is ingewilligd. Wilhelms uitvaart is een treffen tussen vertegenwoordigers van het oude Duitse keizerrijk – onder wie de 91 jarige veldmaarschalk August von Mackensen – en het nieuwe nationaalsocialistische Derde Rijk van Hitler. Als Hitlers persoonlijke representant is Arthur Seyss-Inquart, Rijkscommissaris voor het bezette Nederland, aanwezig. Erebataljons van de Wehrmacht marcheren over het landgoed, spelen de door de ex-keizer gewenste koralen en vuren saluutschoten af. Vele kransen met rouwlinten zijn voorzien van hakenkruizen, waaronder één van Adolf Hitler.

Foto’s collectie Museum Huis Doorn en Oudheidkamer Doorn