De keizer en het Derde Rijk

Dit jaar wordt herdacht dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. 75 jaar bevrijding betekent ook 75 jaar Huis Doorn als Nederlands eigendom. Het landgoed wordt in 1945 als vijandelijk bezit door de Nederlandse staat in beslag genomen. Museum Huis Doorn is de enige plek in Nederland waar de twee wereldoorlogen samenkomen. De Duitse ex-keizer Wilhelm II, één van de hoofdrolspelers uit de Eerste Wereldoorlog, vestigt zich in 1920 in Doorn. In de hoop op een terugkeer op de troon houdt hij de politieke ontwikkelingen in zijn voormalige vaderland nauwlettend in de gaten. Tegen het einde van de jaren twintig van de vorige eeuw komen de nationaalsocialisten daarbij in beeld. Ook andere familieleden zijn gevoelig voor de gedachte dat deze nazi’s zouden kunnen bijdragen aan het herstel van de monarchie. Museum Huis Doorn krijgt regelmatig vragen over de positie die de familie Hohenzollern innam ten opzichte van de ‘nieuwe’ nationaalsocialistische machthebbers. Deze tentoonstelling maakt duidelijk hoe de ‘oude’ keizerlijke familie na 1918 worstelt met het verlies van de macht en blijft hopen op een terugkeer op de troon. De tentoonstelling belicht verschillende historische gebeurtenissen en personen en voorziet ze van een kader en context, zodat de bezoeker er zelf een mening over kan vormen.