Tijdlijn

Deze tijdlijn pretendeert niet volledig te zijn. Er worden alleen de data en gebeurtenissen vermeld voor zover deze relevant zijn voor de familie Hohenzollern en/ of het nationaalsocialisme.

1918

09-11-1918 ●
10-11-1918 ●
11-11-1918 ●
13-11-1918 ●
28-11-1918 ●
01-12-1918 ●
25-12-1918 ●
Novemberrevolutie breekt uit in Duitsland
Keizer Wilhelm II vlucht vanuit Spa (België) naar Nederland
Duitsland tekent de wapenstilstand
Kroonprins Wilhelm vlucht naar Nederland
Keizer Wilhelm tekent op Kasteel Amerongen de akte van troonafstand
Kroonprins Wilhelm doet op het Zuiderzee-eiland Wieringen afstand van zijn rechten op de troon
Oprichting van de Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten

1919

jan 1919 ●
18-01-1919 ●
25-01-1919 ●
De communistische Spartacusopstand wordt neergeslagen
Begin vredesconferentie Versailles
Oprichting Volkenbond

1920

13-03-1920 ●
mei 1920 ●
Kapp-Lüttwitz-Putsch: staatsgreep in Duitsland met als doel de Weimarrepubliek omver te werpen
Wilhelm II neemt zijn intrek in Huis Doorn

1921

29-07-1921 ●
Adolf Hitler wordt verkozen tot leider van de NSDAP

1922

31-10-1922 ●
In Italië komt de fascist Benito Mussolini aan de macht

1923

mei 1923 ●
aug 1923 ●
8/9-11-1923 ●
10-11-1923 ●
Oprichting van de Bund Königin Luise
Start hyperinflatie in Duitsland
Staatsgreep van Adolf Hitler, Erich Ludendorff en aanhangers. Ook wel de ‘Bierkeller-Putsch’ genoemd
Kroonprins Wilhelm krijgt toestemming om naar Duitsland terug te keren

1924

25-04-1924 ●
20-12-1924 ●
Adolf Hitler wordt tot vijf jaar cel veroordeeld wegens hoogverraad. In gevangenschap schrijft hij Mein Kampf
Adolf Hitler wordt voorwaardelijk vrijgelaten

1925

25-04-1925 ●
18-07-1925 ●
Veldmaarschalk Paul von Hindenburg wordt gekozen tot president van Duitsland
Hitlers Mein Kampf verschijnt

1926

04-07-1926 ●
08-09-1926 ●
Op verzoek van zijn broer - Kroonprins Wilhelm - brengt prins August Wilhelm een bezoek aan de Reichsparteitag van de NSDAP
Duitsland wordt opgenomen in de Volkenbond

1927

25-06-1927 ●
01-08-1927 ●
De Hohenzollern-prinsen August Wilhelm, Eitel-Friedrich en Oscar treden toe tot de Stahlhelm
Derde Reichsparteitag van de NSDAP, de eerste in Neurenberg

1928

begin mei ’28 ●
20-05-1928 ●
Kroonprins Wilhelm bezoekt Benito Mussolini
De NSDAP is met 12 zetels voor het eerst vertegenwoordigd in de Reichstag

1929

24-10-1929 ●
Beurskrach, begin van de wereldwijde depressie

1930

01-04-1930 ●
14-09-1930 ●
okt 1930 ●
Prins August Wilhelm treedt toe tot de NSDAP
De NSDAP haalt een grote overwinning bij de verkiezingen en wordt de 2de grootste partij van Duitsland
De kroonprins wordt erelid van de Stahlhelm

1931

18/19-1-1931 ●
nov 1931 ●
18-11-1931 ●
14-12-1931 ●
Eerste bezoek Hermann Göring aan Huis Doorn
Prins August Wilhelm wordt lid van de Sturmabteilung (SA) in de rang van Standartenführer
Ontmoeting tussen prinses Hermine (tweede echtgenote van Wilhelm II) en Adolf Hitler bij barones Marie von Tiele-Winckler
De Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) wordt in Nederland opgericht

1932

30-01-1932 ●
05-02-1932 ●
13-03-1932 ●
eind mrt ’32 ●
01-04-1932 ●
03-04-1932 ●
14-04-1932 ●
06-05-1932 ●
20/21-05-’32 ●
jul ’32 ●
Op Schloss Cecilienhof ontvangt de kroonprins Adolf Hitler. Als de kroonprins Rijkspresident wordt dan zal Hitler 'zijn' kanselier worden
De kroonprins en prinses Cecilie hebben een ontmoeting met Goebbels vrouw Magda
Eerste ronde Rijkspresidentsverkiezingen. De avond van deze verkiezingsdag brengt de kroonprins thuis bij Hermann Göring door
Kroonprins Wilhelm onderneemt met steun van monarchisten en met medeweten van Hitler en het NSDAP partijbestuur een poging zich als Rijkspresidentskandidaat te positioneren. Als zijn vader dit vanuit Doorn verbiedt moet de kroonprins afzien van deelname aan de verkiezingen
Kroonprins Wilhelm verklaart dat hij in de tweede ronde van de Rijkspresidentsverkiezingen op Adolf Hitler gaat stemmen omdat hij een gesloten nationaal front noodzakelijk acht
Het persbureau de 'Telegraphen-Union' verspreidt een verklaring van de kroonprins waarin hij het Duitse volk oproept op Adolf Hitler te stemmen
In een brief aan Reichswehrminister Wilhelm Groener doet kroonprins Wilhelm het verzoek om het verbod op de SA (Sturmabteilung) en SS (Schutzstaffel) op te heffen
Hermann Göring is op Schloss Cecilienhof in Potsdam ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de kroonprins. Er vinden lange gesprekken plaats over de monarchie en het nationaalsocialisme
Tweede bezoek Hermann Göring aan Huis Doorn
NSDAP behaalt grote winst tijdens de nationale verkiezingen en wordt de grootste partij

1933

30-01-1933 ●
05-02-1933 ●
22-02-1933 ●
27-02-1933 ●
05-03-1933 ●
05-03-1933 ●
21-03-1933 ●
23-03-1933 ●
begin mei ’33 ●
16-05-1933 ●
zomer ’33 ●
05-06-1933 ●
14-07-1933 ●
04-08-1933 ●
05-08-1933 ●
10-11-1933 ●
12-11-1933 ●
24-12-1933 ●
Hitler wordt benoemd tot Rijkskanselier van Duitsland
De kroonprins is aanwezig bij een propagandistische herdenkingsdienst in de Berliner Dom voor een omgekomen politieagent en een SA-Sturmführer. Hij wordt met Hermann Göring gefotografeerd voor de Berliner Dom
Ontmoeting tussen prinses Hermine (tweede echtgenote van Wilhelm II) en Adolf Hitler bij Victoria von Dirksen in Berlijn. Hitler meldt Hermine dat niemand zich bewuster is van de verdienste van het Huis Hohenzollern dan hij, maar dat de tijd nog niet rijp is voor een herstel van de monarchie
De Reichstag wordt door brand verwoest
NSDAP behaalt absolute meerderheid
Kroonprins Wilhelm heeft 's avonds een gesprek met Joseph Goebbels over de toekomst van de monarchie. Goebbels laat zich hier negatief over uit
Dag van Potsdam
Doorvoering van de machtigingswet: een grondwetswijziging die Hitler de bevoegdheid geeft om vier jaar lang buiten de Rijksdag (parlement) en andere constitutionele organen te regeren en wetten uit te vaardigen. Het Derde Rijk is een feit
Kroonprins Wilhelm bezoekt Benito Mussolini, samen met zijn zoons prins Louis Ferdinand en prins Hubertus
De kroonprins treedt toe tot de Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (NSKK), een paramilitaire afdeling van de NSDAP die het doel heeft het gebruik van auto- en motorverkeer te bevorderen
Prins Louis Ferdinand gaat op audiëntie bij Adolf Hitler
Kroonprins Wilhelm wordt door Hitler in de Rijkskanselarij ontvangen
In de Reichstag wordt een wet aangenomen tot verbod van het oprichten van andere politieke partijen. Duitsland is een éénpartijstaat
Artikel van de kroonprins in de Daily express; 'The whole cultured world will be thankful to Adolf Hitler for saving not only Germany but the whole fabric of civilization from Bolshevism'
Kroonprins Wilhelm heeft met Joseph Goebbels een gesprek over de toekomst van de monarchie. Goebbels laat zich hier negatief over uit
Kroonprins Wilhelm roept het Duitse volk op om bij een referendum ‘ja’ te stemmen voor Hitlers besluit om uit de Volkenbond te stappen
Bij de Reichtagsverkiezingen behaalt de NSDAP 92,2% van de stemmen. Bij het referendum over Hitlers beleid om uit de Volkenbond te treden stemt 95,1% van de bevolking ‘ja’
Wilhelm II bepaalt in zijn testament dat hij in Doorn begraven wilt worden indien de monarchie op het moment van zijn overlijden (nog) niet is hersteld: 'Ik wil een sobere plechtigheid,rustigenwaardig,geen afvaardiginguit Duitsland, geen hakenkruisvlaggen en geen kransen'

1934

09-01-1934 ●
jan 1934 ●
02-02-1934 ●
29-03-1934 ●
20-06-1934 ●
30-06-1934 ●
Kroonprins Wilhelm treedt officieel toe tot de Motor-SA
Kroonprins Wilhelm publiceert het artikel 'Ewiges Preuβen- tum' waarin hij het leiderschap van Adolf Hitler omschrijft als de garantie voor de voorzetting van de Pruisische tradities
Verbod en opheffing van alle monarchistische organisaties in Duitsland
Gleichschaltung: 'vrijwillige' gelijkschakeling van de Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten en van de Bund Königin Luise
In een brief beweert kroonprins Wilhelm dat hij met zijn oproep van begin april 1932 Hitler twee miljoen stemmen heeft bezorgd
Nacht van de Lange Messen: 85 prominente leden van de top van de SA worden vermoord

1935

05-02-1935 ●
15-09-1935 ●
07-11-1935 ●
Kroonprins Wilhelm gaat opnieuw bij Adolf Hitler op audiëntie. Hitler maakt de kroonprins duidelijk dat een terugkeer van de ex-keizer naar Duitsland uitgesloten is
Invoering van de rassenwetten van Neurenberg, die leidt tot de ontneming van rechten voor Joden in Duitsland. Verheffing van het hakenkruis van partijsymbool tot nationaalsymbool
De Stahlhelm wordt definitief ontbonden

1936

07-03-1936 ●
11-05-1936 ●
jul 1936 ●
Duitse troepen bezetten het Rijnland, ondanks het Verdrag van Versailles
Kroonprins Wilhelm stuurt Mussolini een gelukstelegram na zijn overwinning in Abessinië (keizerrijk Ethiopië). Kort daarna uit Adolf Hitler aan Goebbels zijn onvrede over dit telegram als ongewenste inmenging in de buitenlandse politiek
Kroonprins Wilhelm treedt uit de NSKK

1938

12-03-1938 ●
30-9-1938 ●
10-10-1938 ●
9/10-11-1938 ●
01-11-1938 ●
Anschluss: Duitsland annexeert Oostenrijk
Verdrag van München
Duitse troepen bezetten Sudetenland in Tsjecho-Slowakije
Rijkspogrom (bekend als de 'Rijkskristalnacht'): Een door de nationaalsocialisten georganiseerde pogrom tegen het Joodse deel van de Duitse bevolking
Prins August Wilhelm promoveert tot SA-Obergruppenführer (generaal)

1939

jan 1939 ●
15-03-1939 ●
17-03-1939 ●
22-05-1939 ●
30-06-1939 ●
23-08-1939 ●
01-09-1939 ●
05-09-1939 ●
21-09-1939 ●
Prins August Wilhelm krijgt het Goldenes Parteiabzeichen, één van de hoogste onderscheidingen van de NSDAP
Duitse troepen bezetten de rest van Tsjechië. Het land wordt het rijksprotectoraat Bohemen en Moravië. Slowakije heeft zich een dag eerder van Tsjechië afgescheiden
Kroonprins Wilhelm stuurt zijn gelukswensen en uit zijn bewondering aan Adolf Hitler na de inlijving van het protectoraat Bohemen en Moravië (Tsjecho-Slowakije)
Duitland en Italië vormen een alliantie, de as Rome-Berlijn
Prins August Wilhelm wordt SA-Obergruppenführer
De Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland tekenen een niet-aanvalspact
Duitse troepen vallen Polen binnen. De Poolse veldtocht is het officiële begin van de Tweede Wereldoorlog
Prins Oskar, kleinzoon van Wilhelm II, komt in Polen om het leven
Kroonprins Wilhelm stuurt Adolf Hitler een brief met een verzoek tot het krijgen van een militaire positie

1940

09-04-1940 ●
10-05-1940 ●
13-05-1940 ●
14-05-1940 ●
15-05-1940 ●
26-05-1940 ●
29-05-1940 ●
mei-sept ’40 ●
17-06-1940 ●
jun ‘40 ●
Duitse inval in Denemarken en Noorwegen
Duitse troepen vallen Nederland binnen
koningin Wilhelmina vlucht naar Engeland
Bombardement van Rotterdam
Nederland wordt door Duitsland bezet
Prins Wilhelm, oudste kleinzoon van Wilhelm II, overlijdt in een veldhospitaal in Nijvel (België)
Uitvaart prins Wilhelm in de Friedenskirche in Potsdam wordt bijgewoond door ruim 50.000 mensen
Kroonprins Wilhelm stuurt drie gelukstelegrammen aan Hitler waarin hij hem feliciteert met de militaire successen van de Wehrmacht. De prins looft het geniale leiderschap van Hitler
Ex-keizer Wilhelm II stuurt een gelukstelegram aan Adolf Hitler na de inname van Parijs
Invoering van het Prinzenerlass, een decreet dat inzet van leden van voormalig regerende Duitse vorstenhuizen aan de frontlinie verbiedt

1941

04-06-1941 ●
09-06-1941 ●
Wilhelm II overlijdt in Huis Doorn
Uitvaart Wilhelm II in aanwezigheid van Arthur Seyss- Inquart, drie onderdelen van de Wehrmacht en het oppercommando van de Wehrmacht

1942

25-02-1942 ●
Huis Doorn wordt als Hohenzollernmuseum opengesteld voor belangstellenden

1943

19-05-1943 ●
Algeheel verbod voor voormalige prinsen om in officiers- korpsen van de Wehrmacht te dienen

1944

20-07-1944 ●
Mislukte coup en aanslag op Adolf Hitler door Claus Schenk Graf von Staufenberg

1945

09-04-1945 ●
apr 1945 ●
04-05-1945 ●
05-05-1945 ●
11-05-1945 ●
mei 1945 ●
jul 1945 ●
okt 1945 ●
De laatste Duitse officieren bezoeken Huis Doorn
Prins August Wilhelm wordt gevangengezet door de Amerikaanse bezettingsmacht
Kroonprins Wilhelm wordt in Oostenrijk gearresteerd door Franse troepen
Nederland bevrijd
Britse en Canadese officieren bezoeken Huis Doorn
Confiscatie Huis Doorn door de Staat der Nederlanden
Prinses Hermine wordt door het Rode Leger gevangen gezet. In november 1945 wordt zij in Frankfurt an der Oder geïnterneerd
Kroonprins Wilhelm wordt vrijgelaten

1946

apr 1946 ●
Kroonprins Wilhelm dient verzoek tot ontvijandings- verklaring in met het doel Huis Doorn weer in bezit te krijgen

1948

14-05-1948 ●
28-05-1948 ●
21-06-1948 ●
Prins August Wilhelm wordt door het denazificatie- gerechtshof van het interneringskamp Ludwigsburg veroor deeld als Belastete, de op een na zwaarste categorie
Verzoek van kroonprins voor een ontvijandingsverklaring wordt afgewezen
Kroonprins gaat in hoger beroep tegen het besluit hem geen ontvijandingsverklaring te geven

1949

21-06-1949 ●
Hoger beroep van de kroonprins wordt afgewezen

1951

08-05-1951 ●
Prins Louis Ferdinand dient een verzoek in voor een ontvijandings verklaring met het doel Huis Doorn weer in bezit te krijgen

1953

12-08-1953 ●
Het verzoek van prins Louis Ferdinand voor een ontvijandingsverklaring wordt afgewezen