Fokker vitrine medailles en oorkondes

Nederland huldigt zijne groote mannen (1932)

Generaal Snijders, Anthony Fokker en Albert Plesman krijgen in 1932 een medaille van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart vanwege hun bijzondere betekenis voor de luchtvaar in Nederland.

Wilhelmina bezoek de Fokker fabriek

Het bezoek van koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana aan de N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek “Fokker” op 3 april 1924.

Boekje gemaakt van hout van een sigarenkistje met krantenartikelen over de vlucht van Anthony rond de Grote of Sint-Bavokerk, Collectie Aviodrome, Lelystad

Dit boekje is samengesteld door een trotse Herman Fokker, vader van Anthony.

Model van de Fokker Spin. Collectie Deutsches Technikmuseum, Berlijn

Deze foto toont Anthony en zijn zus Toos uitgedost in Volendammer klederdracht. De foto is gemaakt in de zomer van 1894 als de familie Fokker net uit Nederlands-Indië is teruggekeerd. Particuliere collectie Voor de foto liggen twee Zeeuwse knopen, een traditioneel streeksieraad uit de provincie Zeeland. De familie Fokker is een oud Zeeuws geslacht. Particuliere collectie

Kleine Houtweg 41 (thans 65) in Haarlem, waar de familie Fokker vanaf 1894 woont, het 98ste KLM huisje (2017). Particuliere collectie

Nadat Anthony in 1908 de middelbare school zonder diploma verlaat brengt hij de tijd door met experimenteren op de zolder van de Kleine Houtweg. Vanuit het zolderraam laat hij uit celluloid geknipte vliegtuigjes zweven. Enkele jaren eerder bouwt hij op de zolder een kleine kano.

Zakhorloges van Anthony Fokker. Particuliere collecties

Abzeichen für Beobachtungsoffiziere. Collectie Deutsches Historisches Museum, Berlijn

Het Abzeichen für Beobachtungsoffiziere wordt op 27 januari 1914 door keizer Wilhelm II ingevoerd. Het insigne wordt toegekend aan waarnemingsfunctionarissen van de luchtmacht die succesvol het examen weten af te leggen en minimaal 1.000 kilometer als waarnemer hebben afgelegd.

Duits en Nederlandse paspoorten van Anthony Fokker. Collectie Aviodrome, Lelystad

Anthony Fokker wordt op 6 april op Java (Nederlands-Indië) geboren en is dus bij geboorte Nederlander. In 1914 komen alle buitenlandse ondernemingen in Duitsland onder Duits toezicht te staan. Dit geldt ook voor de vliegtuigenfabriek van Fokker. In december 1914 krijgt hij het advies zich tot Duitser te laten naturaliseren. Op 6 april 1915 krijgt Anthony, bij wijze van verjaardagsgeschenk, een Duits paspoort. Als hij in 1919, na de Duitse nederlaag, naar Nederland uitwijkt vraagt hij weer de Nederlandse nationaliteit aan.
In de vitrine bevindt zich tevens Fokkers laatste paspoort.

 

Fokker-noodgeld, 1917. Particuliere collectie

Door de Eerste Wereldoorlog bestaat er in 1917 een tekort aan alles; van levensmiddelen tot geld om mee te betalen. In het voorjaar van 1917 brengt Anthony Fokker noodgeld in omloop. Kleine biljetten van 1, 5, 10 en 50 Pfennig vervangen koperen munten. Bij de kassa van de fabriek kunnen de biljetten weer worden omgewisseld.

Oorkonde behorend bij de benoeming van A.H.G. Fokker tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 31 maart 1925

Oorkonde behorend bij de benoeming van A.H.G. Fokker tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, 5 juni 1936

Oorkonde behorend bij de uitreiking van de Gouden Eere-medaille voor Voortvarendheid en Vernuft van de Huisorde van Oranje aan A.H.G. Fokker, 9 april 1924

Oorkonde behorend bij de benoeming van A.H.G. Fokker tot eerelid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 29 december 1924

Medailles (kleinmodel) van Anthony Fokker. Particuliere collectie

Van links naar rechts, met het jaar van uitreiking:
– Orde van de Nederlandsche Leeuw (1936)
– Orde van Oranje Nassau (1925)
– Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft (1924)
– Kruis van Verdienste Nederlandsche Rode Kruis (1919)
– Gouden medaille van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart (1932)
– IJzeren Kruis, 2de klasse (1918)
– Mecklenburgische Verdienstkreuz (1916)

Op vliegveld Schwerin-Görries reikt groothertog Friedrich Franz IV von Mecklenburg-Schwerin aan Anthony het Mecklenburgische Verdienstkreuz uit, februari 1916, particuliere collectie.

Oorkonde behorend bij de de uitreiking van het Kruis van Verdienste van het Nederlandsche Rode Kruis aan A.H.G. Fokker, 19 april 1919

De eerste editie van de publieksuitgave van het boek The Flying Dutchman. Particuliere collectie

In 1929 – 1930 schrijft Anthony Fokker met de Amerikaanse journalist Bruce Gould zijn autobiografie The Flying Dutchman.

Luxe uitgave van ‘Flying Dutchman’, de autobiografie die Anthony Fokker in 1929 – 1930 met de Amerikaanse journalist Bruce Gould schrijft.

Ereignisse und Gestalten aus den Jahren 1878 – 1918, geschreven door ex-keizer Wilhelm II. Collectie Huis Doorn

Zowel ex-keizer Wilhelm als Anthony Fokker kijken in de jaren 1920 terug op hun leven en brengen hierover publicaties uit.

Uitnodigingskaart voor de onthulling van het grafmonument van de familie Fokker op 19 april 1941 op de begraafplaats Westerveld in Driehuis. Particuliere Collectie

Het grafmonument wordt aangeboden door de Fokker fabriek aan hun voormalige directeur A.H.G. Fokker.

Asbak gemaakt van een ‘Perzina’ propeller. Particuliere collectie

Op 23 augustus 1917 neemt Anthony Fokker pianofabrikant Perzina in Schwerin over. In de fabriek waar eerst vleugels voor concertzalen worden gebouwd laat Fokker vliegtuigvleugels voor de Dr. 1 produceren.