De laatste reis

Na een bijeenkomst in de rouwkamer van begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis is het tijd voor Fokkers laatste reis naar zijn urnenmonument, 3 februari 1941. Particuliere collectie

Anthony Fokker houdt aan zijn vele vlieguren een chronische voorhoofdsholteontsteking over, een veel voorkomende kwaal bij luchtvaartpioniers. Als de symptomen in het najaar van 1939 erger worden, laat hij zich in New York behandelen. Deze kleine medische ingreep wordt hem fataal. Op 23 december overlijdt de dan 49 jaar oude Anthony. Drie dagen later vindt zijn crematie plaats.
De asurn wordt per schip naar Nederland overgebracht en in februari 1940 bijgezet in het familiegraf op begraafplaats Westerveld in Driehuis. Voor de uitvaart komt het voltallige personeel van de Nederlandsche Vliegtuigen Fabriek met een speciale trein uit Amsterdam naar de begraafplaats.

Wilhelm II overleeft Anthony ruim anderhalf jaar en overlijdt op 4 juni 1941 op 82-jarige leeftijd in Huis Doorn aan een longembolie. In 1933 bepaalt Wilhelm II in zijn testament dat hij in het park van Huis Doorn wil worden bijgezet als de monarchie in Duitsland op het moment van zijn overlijden niet zal zijn hersteld. Op 9 juni begeleidt een lange rouwstoet van familie, bekenden, officieren en erebataljons Wilhelm naar zijn laatste rustplaats in het park.

Tot het gereedkomen van het mausoleum wordt Wilhelm II tijdelijk in de kapel van Huis Doorn bijgezet. De 171 kransen worden rondom de kapel geplaatst. Aquarel van Elisabeth von Ilsemann, juni 1941. Collectie Museum Huis Doorn, HuDF-2930
Het urnenmonument voor Anthony in Driehuis wordt in februari 1941 onthuld door het verwijderen van een kleed van vliegtuiglinnen. Het beeld van de opvliegende meeuw, een vogel die Fokker vaak fotografeerde, is van de hand van de beeldhouwer Theo van Reijn (1884 – 1954). In het graf zijn ook de ouders en de zus van Anthony bijgezet. Particuliere collectie
De rouwstoet loopt van Huis Doorn naar de neogotische kapel. Wilhelms lijkkist is op één van de keizerlijke auto’s geplaatst, 9 juni 1941. Collectie Oudheidkamer Doorn/ Doornse Historische Vereniging Thorheim