Vitrine 1

Fietsbellen, een zakhorloge met een fietser op het deksel, een bordje van Hutchinson, ANWB speldjes, rokklipjes, gebrandschilderde ruitjes, blik met vrouwen op de fiets en de tekst ‘De Vooruitgang’, een asbak, een kalender van de Rijwielvierdaagse en een tekening uit de oorlogs-winter van 1944-1945
Bruikleen: Stichting de Oude Tweewieler

De klipjes in de vorm van een vlinder werden door vrouwen onderaan hun rok vastgemaakt. De vlinders zijn gewichtjes tegen opwaaiende rokken. Achter in de vitrine liggen ‘normale’ rokklipjes.
Het kwam nogal eens voor dat de verzwaringen van de rok afvielen. Dit blijkt uit de vele vermeldingen in de rubriek ‘gevonden voorwerpen’ in verschillende kranten uit de periode 1922 – 1937.
Het bordje uit de Oorlogswinter van 1944-1945 verwijst naar de inbeslagname van fietsen door de Duitse bezetter (cultuur-mensen).